Thông Báo

Hiển thị
Giới thiệu nội dung hoạt động hè 2019 tại S.Hub Kids

Giới thiệu nội dung hoạt động hè 2019 tại S.Hub Kids

Hoạt động hè 2019 tại S.hub Kids được tổ chức dưới hình thức các Câu Lạc Bộ nhằm giúp các bé có cơ hội làm việc nhóm, chủ động tìm hiểu sâu hơn và tự khám phá các nguyên lý thông qua chủ đề dự án được giao mỗi tuần.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806