Triển lãm sách, báo: “Mừng Đảng Quang vinh – Mừng Xuân Canh Tý 2020”

Thư Viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tổ chức:

Triển lãm sách, báo: “Mừng Đảng Quang vinh – Mừng Xuân Canh Tý 2020”

Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham dự.

THƯ VIỆN KHTH

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806